NMHH levelek

Nyílt Levél Szalai Annamáriának, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének


a levélben említett 8 § 1. aktuális jogszabály így hangzik:
A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapveto jogait, ezek tiszteletben tartása és védelme az állam elsorendu kötelessége. A Magyar Köztársaságban az alapveto jogokra és kötelességekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg, alapveto jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.

csak az ésszeruséget és realitást mellozo emberek értelmezhetik úgy, hogy a törvényre támaszkodva a szabad véleménnyílvánítást büntetni, vagy tiltani kell.
Az emberi méltósághoz való joghoz (54 § 1.) szorosan hozzátartozik az egyesülési jog, gyülekezési jog, szabad gondolatközléshez, illetve véleménynyilvánításhoz való jog, gondolatszabadsághoz való jog, lelkiismeret-szabadsághoz való jog is, azaz ez a pont sem hozható fel sem a kuruc.info, sem más online tartalom korlátozása érdekében.

A 68 § 2. bekezdése pedig valóban kimondja, hogy a „Magyar Köztársaság védelemben részesíti a nemzeti és etnikai kisebbségeket”, viszont az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata kimondja, hogy Minden személynek joga van a vélemény és a kifejezés szabadságához, amely magában foglalja azt a jogot, hogy véleménye miatt ne szenvedjen zaklatást és hogy határokra való tekintet nélkül kutathasson, átvihessen és terjeszthessen híreket és eszméket bármilyen kifejezési módon.

ezek alapján teljességgel értelmetlen tovább olvasni vagy boncolgatni a témát, ismételten szembesülhetünk a Nagy Magyar Valósággal, melyben olyan emberek emelnek hangot egy információs korban, kiknek nincs teljes képük az Internet és a világ muködését illetoen.

ui.: a szuklátóköru tévelygok informálása végett álljanak itt e sorok:
nem védem és nem támadom a témában érintett felek egyikét sem, nem foglalok állást egyik fél mellett és ellen sem, csupán megkísérelek kiegészíto információval szolgálni egy tisztább összkép érdekében.

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Römi táblajáték szabályok és leírás - frissítve

gmail down

oscar 2008