eaposztrof ::

2012. február 27., hétfő

Römi táblajáték szabályok és leírás - frissítve

kombinált játék

előkészületek és osztás
 • a 7 köves oszlopokatsorba kell rakni.
 • a megmaradt kő az osztókő, ennek értékével megegyező oszlopot kiszámoljuk (balról jobbra) és a legfelső követ lecseréljük (arccal felfele).
 • a lecserélt követ átrakjuk a következő oszlop tetejére,
 • ezt az oszlopot kiosztjuk a kezdő játékosnak, a következő oszlopot a következőnek és így tovább, óramutató járásával megegyező irányba (ahogy a puliszkát keverjük ;).
 • miután minden játékos kapott két oszlopot,
 • a következő oszlopot felrakjuk az azután következő tetejére, innen fogunk szedni.
  • ha az oszlopok elfogynak, a baloldali elsővel folytatjuk,
  • ha játék közben elfogynak az oszlopok, az asztalon lévő köveket megkeverjük és oszlopokba szedjük. az osztóköves (játékban szépkőnek nevezzük) oszlophoz nem nyúlunk.
 • felpakoljuk a köveket a táblára (mindenki úgy, ahogy átlátja, idővel kialakul egy rendszer).
 • a duplákat be lehet jelenteni a játék kezdete előtt és egy másik duplával elcserélni
  • ellenőrzésként lehet kérni a kő párjának felmutatását.
  • van aki úgy szigorítja a játékot, hogy kisköveket (1-9) csak kiskövekkel, nagyköveket (>10,1) csak nagyokkal cserél.
tercek
 • terceket kell gyűjteni (legalább három követ kell egymás mellé helyezni)
  • a sor-terc (folyó-terc), azonos színű egymásutáni számokat kell tartalmazzon,
  • a szín-terc (álló-terc) különböző színű azonos számokat kell tartalmazzon, értelemszerűen max 4 követ.
 • kipakolni akkor lehet, ha a tercek pontértéke eléri az 50-et és van köztük legalább egy sor-terc
 • a hosszú sor-terceket el lehet választani és több tercet képezve használni fel, így több esély van pótolni a végekre.
pontok
 • a kiskövek a tercben 5 pontot érnek,
 • a nagykövek 10 pontot érnek.
 • az 1-es pozíciójától függően különböző pontot ér.
  • a 2-es előtt (kistercben), 5 pontot ér,
  • a 13-as után (nagytercben) 10 pontot ér,
  • ha szín-tercet képez, akkor minden kő 25 pontot ér,
  • a játék végén táblán maradt kő -25 pontot jelent.
 • ha a zsoli (joker)
  • marad a táblán az -50 pont,
  • zárókő (borítókő), akkor értéke 100 pont
   ha osztás után a szépkő párját felmutatjuk az 50 pontot ér.

a játék célja
minden követ fel kell használni úgy, hogy egy zárókő maradjon a végén, amit ha leraksz, nyertél.
a játék menete
 1. a táblán terceket képezünk
 2. a kezdő játékos leteszi arccal lefele a fölöslegesnek ítélt követ. ezzel elkezdi a sort, amelyet továbbiakban a haszontalan kövek alkotnak, egymás után, mindenki számára láthatóan (asztalon lévő kövek/eldobott kövek).
 3. a második játékos szed az oszlopból (ha tercei pontértéke eléri az 50-et és van legalább egy sor-terce máris kipakolhat) és lerak egy újabb haszontalannak ítélt követ, viszont ezt már arccal felfele.
 4. a következő játékos már szedhet a földről is, de csak abban az esetben, ha azzal a kővel ki is tud pakolni. csak az utoljára lerakott kővel lehet kezdeni kipakolást. kipakolás után el kell dobni egy követ.
alapszabályok
 • az első lerakott kőhöz nem lehet nyúlni
 • a szépköves oszlopból nem lehet szedni
 • miután felvettünk egy követ (földről akár többet) el kell dobnunk egyet.
 • első kipakolásnak legalább 1 sor-tercetet kell tartalmazni
 • a földről felszedett legrégebben lerakott követ ki kell pakolni, és az összes utána következő követ fel kell szedni
 • csak kipakolt játékosok passzolhatnak köveket egymás kipakolt terceihez
 • visszamenőlegesen köveket felszedni csak kipakolt állapotban lehet.
  • ezekkel saját és mások kipakolt terceit is ki lehet egészíteni.
 • ha a passzolt kő sor-terc végére, vagy elejére kerül, a mellette levő követ kivesszük és táblánk mellett gyűjtjük arccal lefele, ezek összeszámolásnál az a mi pontunkhoz adódnak hozzá.
 • szín-terc esetén csak akkor lehet passzolni, ha a terc csak 3 követ tartalmaz, tehát a passzolt kővel lezárjuk azt, majd megtartjuk a követ.
 • a zsolival lehet helyettesíteni a tercekből hiányzó követ, amit kipakolás után ki lehet cserélni az oda illő kővel, viszont a kivett zsolit nem lehet táblára rakni, fel kell használni.
 • ha valakinek három kőnél kevesebb marad a tábláján azt köteles bejelenteni és ettől fogva már nem tud felszedni az asztalról, csak az oszlopból vehet.
 • lehet táblára is gyűjteni a terceket, viszont ekkor elesünk a kipakolt kövek hasznosításától és a passzolási lehetőségtől, viszont ha minden kő tercbe van rendezve, és van egy zárókövünk is, akkor számolás nélkül a nyertes 300 pontot kap (ha a zárókő zsoli, akkor ez duplán).
 • utolsó mozzanatként a szépkövet fel lehet használni kipakolt tercünkhöz, vagy passzoláshoz.
pontok kiszámolása a játékkör végén
 1. nyertes pontjainak kiszámolása: a kipakolt kövek pont-értéke + zárókő után járó jutalom (50 pont).
 2. a kipakolt játékosok pontjainak kiszámolása: kipakolt kövek pontértéke - a táblán marad kövek pontértéke
 3. a táblán maradt játékosok -100 pontot kapnak.
elnevezések
 • ha valaki a táblán gyűjtött tercekkel végez, azt tablakésznek, vagy handolásnak nevezzük.
 • osztókő/szépkő - az oszlopba rendezés után megmaradt kő osztókőként szolgál, a játékban az oszlop tetején szépkőként emlegetjük, csak zárásnál használható
tippek, trükkök, tanácsok
érdemes az 1-est megtartani és lehetőleg nem sor-tercként felhasználni a zsolit is hasznosabb zárókőként, és ha nem álluk nyerésre még bárhová kirakhatjuk, vagy passzolhatunk vele. érdemes minél többet felszedni az asztalról, még ha táblán sok is marad, mert így magas pontértéket érhetünk el. érdemes szemmel tartani mások kipakolt terceit is, és passzolásra tartogatni a köveket. érdemes handoláshoz gyűjteni, és közben élvezni mások szenvedését. érdemes betartani a "vesztes kever és oszt" szabályt, hadd dolgozzon, addig a többiek pihennek, vagy utántöltik a poharakat, elkészítik a nasit. szépkő használata: akkor, ha csupán egy köved van pluszban (zárókő+1) és végezni akarsz, nem akarod megvárni a következő kört és haszontalan kő felvételét sem akarod megkockáztatni, felveszed a szépkövet, kiegészíted valamely tercedet, vagy másét, és maradék kővel borítasz. nyertél.

táblánmaradós játék

a szabályok megegyeznek az eredeti játékkal, csupán annyiban különbözik, hogy itt a lerakott kövek kupacot képeznek a soron következő játékos mellett, azt csak ő veheti fel, és csak az utóbbit (visszamenőleges felszedés ebben a játékban nem lehetséges). nincs kipakolás, nincs lehetőség passzolásra, és az nyer akinek elsőként összeállnak a tábláján a tercek és marad záróköve. ebben a játékban a táblán lévő tercek pontértékét számoljuk, hozzáadjuk az esetleges zárókő pontértékét (50 pont) és a zsolival zárás esetén a táblán levő terceket duplán számoljuk. a szépköves zárás itt is hasznlható és ugyanúgy be kell helyettesíteni egy tercbe.

kipakolós játék

a kipakolós játék lényegében ugyanaz mint az eredeti játék, csupán nem lehet táblán végezni, azaz handolni.

helyesbítéseket, tippeket, játékkal kapcsolatos véleményeket várom kommentben.
jó játékot!

2012. január 6., péntek

Szólásszabadság

és a relativitás nevében.

2012. január 1-én sem a Kossuth Rádió Déli Krónikája, sem a Magyar Televízió Esti Híradója nem számolt be arról, hogy az előző napon este 6 órakor tömegdemonstrációt tartottak a Kossuth téren a szólásszabadság és a harmadik köztársaság védelmében. A rendezvényen bejelentették a Tiszta Kezek Mozgalom létrejöttét is. Az eseményen több ezren vettek részt.

2010. november 23., kedd

NMHH levelek

Nyílt Levél Szalai Annamáriának, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének


a levélben említett 8 § 1. aktuális jogszabály így hangzik:
A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapveto jogait, ezek tiszteletben tartása és védelme az állam elsorendu kötelessége. A Magyar Köztársaságban az alapveto jogokra és kötelességekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg, alapveto jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.

csak az ésszeruséget és realitást mellozo emberek értelmezhetik úgy, hogy a törvényre támaszkodva a szabad véleménnyílvánítást büntetni, vagy tiltani kell.
Az emberi méltósághoz való joghoz (54 § 1.) szorosan hozzátartozik az egyesülési jog, gyülekezési jog, szabad gondolatközléshez, illetve véleménynyilvánításhoz való jog, gondolatszabadsághoz való jog, lelkiismeret-szabadsághoz való jog is, azaz ez a pont sem hozható fel sem a kuruc.info, sem más online tartalom korlátozása érdekében.

A 68 § 2. bekezdése pedig valóban kimondja, hogy a „Magyar Köztársaság védelemben részesíti a nemzeti és etnikai kisebbségeket”, viszont az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata kimondja, hogy Minden személynek joga van a vélemény és a kifejezés szabadságához, amely magában foglalja azt a jogot, hogy véleménye miatt ne szenvedjen zaklatást és hogy határokra való tekintet nélkül kutathasson, átvihessen és terjeszthessen híreket és eszméket bármilyen kifejezési módon.

ezek alapján teljességgel értelmetlen tovább olvasni vagy boncolgatni a témát, ismételten szembesülhetünk a Nagy Magyar Valósággal, melyben olyan emberek emelnek hangot egy információs korban, kiknek nincs teljes képük az Internet és a világ muködését illetoen.

ui.: a szuklátóköru tévelygok informálása végett álljanak itt e sorok:
nem védem és nem támadom a témában érintett felek egyikét sem, nem foglalok állást egyik fél mellett és ellen sem, csupán megkísérelek kiegészíto információval szolgálni egy tisztább összkép érdekében.

2010. november 5., péntek

mit ne!?

What not to do in life @TK's weblog

Do not ever work
édesanyám arra tanított, hogy "tanulj, legyen egy rendes munkahelyed, havi rendszeres fizetésed, és akkor azt csinálhatsz amit akarsz.".
ebből a kisvárosi múltszázadi életbölcsességéből csak az maradt meg, hogy azt csinálsz amit akarsz. ő átadott mindent legjobb tudása szerint, viszont amit hálásan köszönök neki, az a szabadság.

megpróbáltam dolgozni, igyekeztem bejárni reggel 8-ra, hazamenni délután kettőkor. soha nem jött össze; helyette beestem valamikor délután, és elmentem hajnalban. 2x annyit termeltem, mint ami az elvárt, és alaposabban mint kellett volna. ezidáig egyszer fordult elő, hogy keresnem kellett a munkát, első próbálkozásra kettőt is találtam. az egyik helyen két hét után átsétáltam egy érdemesebb részlegre, másfél évre; a másik munkahelyen hamar kiderült, hogy nem kedvelem amit csinálok, és hamar áthelyeztem magam a "technikai" részlegre, itt mai napig dolgozom ha arra járok... és így még sok más helyen, kötetlenül, függetlenül, szabadon és azt amit szeretek.

Do not try hard
csak engedem, hogy történjenek az események - velem együtt. nem erőszakolom meg magam, ha cselekvésemben túlpörgök, vagy megerőltető amit csinálok, azt kedvtelésből teszem.

Do not go into any competition
nem versengek senkivel, nem korlátoz az idő, és nem akarok jobb lenni, csak élni és cselekedni, és engedni, hogy a tapasztalatok beérjenek. szeretek gyönyörködni a precíz munkában, elbabrálni dolgokkal és részletekbe menően kivitelezni.

Do not market
nem a piacnak dolgozom. azt csinálom amit én látok jónak és az emberek megtalálnak ha szükségük van rám. az én szemszögemből fotózok, az én elméletem szerint építek stratégiát, én tervezek és szeretem én elkezdeni a kivitelezést.

Do not read
ha könyvet olvasok, tanulmányt, vagy howto-t, nem tudásként tekintem, hanem mint információ forrás.

Do not run after money
nem pénzért dolgozom, még annak ellenére sem, hogy sokan ezt várják el. a munkáltató az árfolyam iránt, a környezetem a bevétel iránt érdeklődik.
annyit kapok amennyit megérdemlek, abból a forrásból amely megteheti, azon materiális formában amelyre épp szükségem van. igyekszem ébernek lenni, és kitartani a gazdasági függetlenségem mellett.

Do not run after success
a csalódás érzése már ismeretlen fogalom számomra, s nem valószínű jövőbeni megtapasztalása sem, így rengeteg energiát meg tudok takarítani. sikeresnek érzem, s vallom magam, mivel azzal foglalkozom amit szeretek, akkor kelek amikor jólesik, és nincs körülöttem olyan amihez nincs kedvem.

Do not take advice
nyitott vagyok arra ami megtalál, és próbálom visszafogni magam ha tanácsok osztogatásáról van szó, mivel környezetem általában besokall.

adok, kapok, szeretek, élek.

2010. augusztus 31., kedd

nevetésígy nevet egy egészséges ember, egy egészséges faluban.

2010. augusztus 26., csütörtök

internethasználat statisztika hu

ma az alábbiakat gyűjtögettem, s megosztom, csak úgy:

iwiw, youtube, facebook
Zala megyében Nagykanizsán van a legnagyobb igény az iwiw és youtube-ra, a facebook még kissé visszamaradott, viszont 2010 januárja óta nyomon követett görbéket tekintve novemberre utoléri a YouTube-ot, és januárra leelőzi az iwiw-et.
a városban kimagasló a freemail.hu és citromail.hu használat és növekszik a gmail.com használata
magasab az origo olvasottsága, viszont nem állandó
zala és nagykanizsa keresőszavak használata állandó és a térségben ebben is nagykanizsa vezet.
zenénél magyobb a filmek iránti érdeklődés, a játék megelőzi midkettőt, jellemzően nem legális forrásból. a térségben szintén vezető nagykanizsa.

európában a 13-24 évesek által a social networking hasznalata 7%-kal magasabb mint a keresők használata,

Hazánkban az internet iránti érdektelenség világviszonylatban kiemelkedően magas: a felnőtt korú magyar lakosság több mint fele nem használja az internetet. A fiatal generáció döntő többsége már egy globális ifjúsági kultúrában nő fel, amelynek legfontosabb pillére maga az online létezés.

magyarországon az internethasználók demográfiailag kategorizálva (World Internet Project 2007):
14-29 éves férfiak, diákok és vállakozók, elit és felsőközép réteg, felső és középfokú iskolázottsággal, főként budapesten és nagyvárosokban jellemző. 79%-k részt vett valamilyen számítógépes képzésben.
a felhasználók t9bb mint 73%-a tud dokumentumokat formázni és létrehozni, böngészni és letölteni.
legtöbb esetben az internethasználat elleni kifogás a nincs szükségem rá, nem érdekel, és csak 17%-nak nincs számítógépe. a tagadó válaszok közt fellelhető a "nem gyerekeknek való", "személyes adatok védelme", "túl sok reklám", "nincs rá idő".
az internethasználók 61%-a napi szinten, 25%-atöbsször hetente internetezik, legtöbben otthonról és munkahelyről, és csak 19% az iskolából. otthonról interneten töltött idő 6 óra, iskolában fél óra. ez idő alatt főként emaileznek és chatelnek. információszerzést illetően főként hírek, termékinformációk, utazás majd életvitel. szórakozás terén zene, viccek, játékok és filmek.
oktatást érintő kimutatás: tények, iskolával kapcsolatos információk, szavak, levelező képzések a sorrend.
online közösségi részvétel korosztály szerint:
14-17 - 73%, 18-29 - 66%
az internethasználók 66%-a egyértelműen kijelenti, hogy az új technológiák jobbá teszik a világot.
az internetet nem használók a könyveket is elutasítján mint információforrás, és leginkább a televízióban bíznak, az internethasználók viszont egyértelműen az internetet tekintik elsődleges informáióforrásnak.
az internethasználók fontosabbnak tartják a kultúrát, a szórakozásnál és a hírek/közösségi életnél, míg a nem-használók számára a szórakozás a legfontosabb.

ajánld barátaidnak

amennyiben ajánlod az oldalt barátaidnak, következő lépésben megmutatom, hogy blogod, honlapod látogatottságát hogyan tudod egyik pillanatról a másikra sokszorosára növelni

 
 
 

Dictionary.com Word of the Day